Fatra, a.s. ma nowe certyfikaty EPD

Fatra, a.s. ma nowe certyfikaty EPD

LCA, czyli ocena cyklu życia, to metoda zajmująca się zrównoważonym rozwojem w szerszym tego słowa znaczeniu. Metoda ta ocenia produkty pod kątem wpływu na środowisko podczas całego cyklu ich życia, począwszy od wydobycia surowców, przez produkcję, transport, użytkowanie, aż do końca żywotności i likwidacji. W ostatnich latach na środowisko kładzie się coraz większy nacisk. Przekłada się to na zainteresowanie naszych klientów materiałami i produktami o minimalnym wpływie na naszą planetę. Podjęcie decyzji, który produkt jest lepszy z ekologicznego punktu widzenia, nie jest łatwe i w takim wypadku ocena LCA powinna pomóc.

EPD, czyli Deklaracja środowiskowa produktu, to narzędzie, które w przejrzysty sposób dostarcza obiektywnych, porównywalnych i zweryfikowanych przez stronę trzecią danych dotyczących wpływu produktów i usług na środowisko podczas cyklu ich życia. Na podstawie przeprowadzonego badania LCA udostępniamy klientom deklarację EPD, która zawiera uporządkowane informacje na temat wpływu produktu na środowisko, w tym informacje dotyczące zużycia energii i wody, wytwarzania odpadów, wpływu na zmiany klimatyczne, eutrofizacji, niszczenia warstwy ozonowej i innych aspektów.

Należy jednak mieć na uwadze, że uzyskanie certyfikatu EPD nie oznacza automatycznie, że dany produkt jest „ekologiczny” lub „zielony”. EPD można wykorzystać do porównania właściwości ekologicznych różnych produktów, porównując ich wpływ na środowisko.

Certyfikaty EPD służą do przedstawienia rzeczywistego wpływu danego produktu na środowisko. Certyfikaty te w przejrzysty sposób informują o podjętym zobowiązaniu producenta do przeprowadzania pomiarów i ograniczania wpływu na środowisko, co posiada kluczowe znaczenie w czasach, gdy dla coraz większej liczby osób liczy się ekologiczny aspekt ich decyzji zakupowych.

Spółka Fatra, a.s. zaczęła zajmować się badaniami LCA już w roku 2012. Pierwsza ocena powstała w roku 2017 roku dla segmentu folii hydroizolacyjnych i pokryć podłogowych. Z uwagi na to, że ważność certyfikatu EPD wynosi 5 lat, w ubiegłym roku rozpoczęto prace nad aktualizacją badania LCA z rozszerzeniem o segment folii BO PET. Badanie zakończono w lipcu 2023 roku i wystawiono certyfikaty EPD dla wybranych produktów PK, HIF oraz BO PET.