Zrównoważony rozwój na pierwszym miejscu

Zrównoważony rozwój to dla nas nie tylko słowo – to podstawowy element naszej działalności. Postrzegamy go jako długoterminowe zobowiązanie do bycia lepszymi we wszystkim, co robimy.

Dlouhodobě se věnujeme ochraně životního prostředí Od  dawna jesteśmy zaangażowani w ochronę środowiska i co roku podejmujemy działania mające na celu obniżenie śladu węglowego naszych produktów. Działania te obejmują m.in. zmniejszenie zużycia wody i  energii w procesie wytwarzania produktów. Sukcesywnie instalujemy urządzenia do  produkcji energii ze źródeł odnawialnych i wykorzystujemy wtórne źródła energii.

Klademe velký důraz na profesní rozvoj našich Duży nacisk kładziemy na  rozwój zawodowy naszych pracowników. Rozwijamy jednak nie tylko samych siebie, lecz również nasze otoczenie. Bierzemy udział w działalności na rzecz rozwoju gospodarczego, kulturalnego, społecznego i sportowego regionu.


Podłogi z Fatry – lepsza przyszłość

Nasze pokrycia podłogowe posiadają atrakcyjny, nowoczesny wygląd oraz zapewniają wysoką funkcjonalność i jakość w połączeniu z długim okresem użytkowania. Wybierając nasze podłogi otrzymujesz nie tylko wysokiej jakości produkt odpowiadający Twoim potrzebom, lecz również produkt zaprojektowany z poszanowaniem środowiska naturalnego, z uwzględnieniem kluczowych aspektów zrównoważonego rozwoju. Podzielasz także nasze wartości oraz postawę wobec naszej planety i życia na niej.

LCA fatrafloor ikona
reach ikona fatrafloor
VOC fatrafloor ikona
  • Stosujemy bezftalanową technologię produkcji pokryć podłogowych.
  • Opracowując produkty, oceniamy ich cykl życia (LCA) pod kątem wpływu na środowisko.
  • Wszystkie surowce, których używamy, są w 100% zgodne z rozporządzeniem o substancjach chemicznych REACH oraz przepisami mającymi zastosowanie do wyrobów budowlanych.
  • Wszystkie nasze podłogi charakteryzują się niską emisją lotnych związków organicznych (LZO) – fakt ten został zweryfikowany przez odpowiednie instytucje w Republice Czeskiej i za granicą: Państwowy Instytut Zdrowia w Pradze, Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt), Instytut Eurofins Product Testing Denmark A/S.

Certyfikaty i członkostwa

Bureau Veritas - certifikace Fatrafloor

Bureau Veritas

Ochronie środowiska już od dawna poświęcamy wiele uwagi. Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością zgodny z  wymaganiami normy ČSN EN ISO 9001:2016 oraz system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ČSN EN ISO 14001:2016.

Responsible Care - členství Fatrafloor

Responsible Care

Kierujemy się zasadami programu Responsible Care, w którego ramach – jako członek Związku Przemysłu Chemicznego Republiki Czeskiej – zobowiązaliśmy się do  zarządzania naszymi działaniami w sposób taki, aby zapewniony był wysoki poziom zrównoważonego rozwoju. Odbywa się to poprzez nieustanne podnoszenie bezpieczeństwa eksploatowanych urządzeń, transportu produktów, ochronę zdrowia ludzi i ochronę środowiska. Spełnianie tychże kryteriów w dłuższej perspektywie czasowej zaowocowało przyznaniem nam prestiżowej nagrody „Cena udržitelného rozvoje“ („Nagroda Zrównoważonego Rozwoju”).

VinylPlus - certifikace Fatrafloor

VinylPlus

Jesteśmy członkiem stowarzyszenia VinylPlus. W związku z tym podjęliśmy długoterminowe zobowiązanie do  działania na  rzecz zrównoważonego rozwoju w przemyśle PCW. Głównym celem jest wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym i bardziej efektywnego wykorzystania zasobów.

EPD - prohlášení Fatrafloor

EPD

Opracowaliśmy Deklarację Środowiskową Produktu, która stanowi niezależnie zweryfikowany i zarejestrowany dokument, szczegółowo opisujący oddziaływanie produktu na  środowisko podczas jego całego cyklu życia.